Word donateur

Draag bij aan onze boerderij

‘Dorpsboerderij De Brink’ is een merknaam die gevoerd wordt onder Stichting Kinderboerderij de Brink. Een bezoek aan onze dorpsboerderij is gratis. Zo is de dorpsboerderij voor iedereen te bezoeken, zo vaak als je wilt. Toch zijn donateurs heel belangrijk voor ons. Kom je graag op de dorpsboerderij? Steun ons dan door donateur te worden!

Je bijdrage mag je overmaken op rekeningnummer NL67RABO0160460905 ten name van Steunfonds Kinderboerderij de Brink te Zeist, onder vermelding van “nieuwe donateur” en uw naam, postcode en huisnummer. 

Elke bijdrage is welkom. Alvast bedankt!

Dorpsboerderij de Brink

Onze subsidieregeling

Stichting Kinderboerderij de Brink krijgt subsidie van de gemeente Zeist. Deze subsidie is grotendeels bedoeld voor het dekken van de salariskosten. Daarnaast wordt een gedeelte gebruikt om de kosten te dekken die gemaakt worden op de dorpsboerderij. Dit is bijvoorbeeld het voer voor de dieren of het onderhoud van de gebouwen. Toch is de dorpsboerderij voor een groot deel afhankelijk van de steun van onze donateurs, bedrijven die ons willen sponsoren en eenmalige giften en legaten.

Sponsors zijn daarom belangrijk voor de dorpsboerderij. Meerdere bedrijven steunen de dorpsboerderij al, maar sponsors zijn altijd meer dan welkom! Wilt u meer informatie over het sponsoren van de dorpsboerderij, neem dan contact met ons op!

Kom gezellig langs!

We zitten aan de Kroostweg 7 in Zeist en zijn dinsdag t/m zondag open van 10:00 tot 17:00.